Friday, March 29, 2013

Vol de Nuit | Night Flight: Exhibition @ the HCMC Fine Arts Museum


You are cordially invited to the Opening Reception of "VOL DE NUIT, NIGHT FLIGHT", a collaborative art installation in a variety of mediums, featuring Daisuke Terashima (JP), Tran Minh Duc (VN), Nguyen Kim To Lan (VN) and Kawayan de Guia (PH/DE).

Time: 6pm to 8pm , Saturday, March 30th, 2013
Venue : HCMC Fine Arts Museum (97A Phó Đức Chính, D1, Tp. HCM)


Vol De Nuit - Night Flight at the HCMC Fine Arts Museum brings together four artists with their own unique methods, techniques, and media approaches into one shared exhibition space, aiming to push towards new horizons of exploration by creating an atmosphere where curiosities suspend our perceptions of reality.

-------------------------------------

Nguyen Kim To Lan's photographs and paintings of clouds circumnavigate the exhibition space, literally creating an artificial horizon.


---------------------------------

Daisuke Terashima's multilayered experiments on paper emphasize the endless process of layering and erasing to create a tension between depth and flatness, echoing the deterioration and improvement of the natural order.

                                                                         Source: Uploaded by user via daisuke on Pinterest

-----------------------------------

Kawayan de Guia references the radio-shaped, cement spittoons that were placed along the roads in his mountain city home in the 1950s so the betel-nut chewing enthusiasts from the surrounding villages would have a proper place to expectorate the blood-red remnants of their pass time (leaving the roads free and clean). People gathered around these radio-shaped boxes as if listening to the latest news, but of course there was no sound coming out... but what if there was?


--------------------------------

Tran Minh Duc's installation features a vintage parachute dyed in pink. It lies indolently like a dream. It has landed in a nameless place--it could be a moment in anyone's memory, a dream land, or a weigh-station in an endless journey of self-discovery. An artifact turned pink, soliciting memories of the past and a bright outlook for the future.


 -----------------------------

The currency of art, as with this exhibition, relies on curiosity. Their artworks succeed in the persistence of creating objects and works which make us curious and suspend our own inner curiosities.

Their artworks make use of the ordinary as a vehicle to fly from the familiar, the conventional, the known--a flight of fancy towards an enrichment of imagination.

These four artists create horizons. Their artworks invite us to perceive them as they are and as they are not. As horizons, they continue to remain necessarily distant from us, yet we are invited to speculate and approximate between these spaces, these distances that separate us. As they invite you to navigate the distances between ourselves and their artworks, so too do they invite you to navigate and experience the distances between art and life.The exhibition runs for 6 days, from 30 March till 4 April.

For more information about artists:
http://nightflight2013.wordpress.com/

Organised by i L L - the institute of Lower Learning, flyingbay, Trần Minh Đức, Nguyễn Kim Tố Lan, Lê Ngoc Sơn.

Supported by Japan Foundation Vietnam, US Consulate HCMC, Goethe-Institut HCMC.

------------------------------

Trân trọng mời các bạn đến dự buổi khai mạc "Bay Đêm", một triển lãm trưng bày các tác phẩm nghệ thuật thuộc các chất liệu khác nhau của Daisuke Terashima (Nhật),Trần Minh Đức (VN), Nguyển Kim Tố Lan (VN) and Kawayan de Guia (Phillipine/Đức).

Thời gian: 18 giờ đến 20 giờ, thứ Bảy, ngày 30 tháng 3 năm 2013.

Địa điểm : Viện Bảo Tàng Mỹ Thuật TP HCM (97A Phó Đức Chính, Q. 1, Tp. HCM)

Bay đêm tại Viện Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM có sự góp mặt của 4 nghệ sĩ với các phương thức sáng tạo khác nhau, kỹ thuật khác nhau và chất liệu khác nhau.
Nghệ thuật được chuyển tải trong triển lãm này chủ yếu dựa trên tính hiếu kỳ và mới lạ. Buổi triển lãm sẽ mở ra một bầu không khí hiếu kỳ hứa hẹn những chân trời mới để khám phá.

Các bức ảnh chụp và tranh về các đám mây của Nguyễn Kim Tố Lan sẽ dẫn dắt người xem đi qua không gian triển lãm, tạo cảm giác của một chân trời nhân tạo. Daisuke Terashima thì mang lại các thử nghiệm trên giấy, nhấn mạnh vào các đường nét và gạch xoá trồng chéo vô tận để tạo ra một sự tương phản giữa chiều sâu và mặt phẳng, liên hệ tới những sự thoái trào hoặc tiến hóa của trật tự thiên nhiên .

Kawayan de Guia gợi lại hình ảnh những ống nhổ bằng xi măng có hình dạng những chiếc radio được đặt dọc những con đường thành phố quê anh vào những năm 50, để cho những người dân miền núi không nhổ bã trầu đỏ xuống đường. Chúng ta thấy những người túm tụm xung quanh những chiếc radio giả này như thể họ đang nghe tin tức nhưng kỳ thực không có âm thanh nào phát ra... nhưng ngộ nhỡ chúng phát ra âm thanh thì sao nhỉ?

Tác phẩm của Trần Minh Đức là một chiếc dù nhảy màu hồng. Nó nằm đó như trong một giấc mơ. Nó đã hạ cánh, nhưng ở đâu?

Những tác phẩm của các nghệ sĩ này dùng những yếu tố thân thuộc để vươn tới, bay tới sự tưởng tượng phong phú.
Họ tạo nên những chân trời. Và như những chân trời, họ luôn ở phiá trước chúng ta, nhưng chúng ta cũng được mời gọi để chiêm nghiệm và lấp đầy khoảng cách giữa chúng ta và các tác phẩm của họ, cũng như khoảng cách giữa đời thường và nghệ thuật.

Triển lãm kéo dài 6 ngày, từ 30 Tháng Ba đến 4 Tháng Tư.

*Nghệ sĩ tọa đàm và tiệc: Daisuke Terashima (Nhật) và Nguyển Kim Tố Lan (VN); Kawayan de Guia (Phillipine/Đức) và Trần Minh Đức (VN) sẽ diễn ra từ 14 giờ đến 2O giờ vào ngày 24 tháng 3 năm 2013 tại Flying Art Space - B511, C/c Phạm Viết Chánh, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM

Để biết thêm chi tiết:
w: http://nightflight2013.wordpress.com/
 

No comments: